Dodacie podmienky a doprava

DPD Delivery

DODACIE PODMIENKY

Tovar sa expeduje kuriérskou spoločnosťou DPD a slovenskou poštou na adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávacom formulári. Náklady spojené s prepravou hradí kupujúci.

Slovenskou poštou doručujeme vône do áut, ak sú objednané samostatné.

Kuriérskou službou DPD

Pneumatiky sa balia do zväzkov (balíkov) zvyčajne po 2 kusy. Doprava je spoplatnená hodnotou:

Pneumatiky do 18" sú spoplatnené 2,99 s DPH za 1 kus.

Pneumatiky od 19" sú spoplatnené 4,- s DPH za 1 kus.

Pneumatiky do maximálneho rozmeru 17" sa balia po 2 ks/balík, pneumatiky od 18" a väčšie sa balia samostatne po 1 ks/balík.

Pneumatiky skupiny OFF ROAD a SUV sa balia samostatne, t.j. po 1 ks/balík.

Tovar balený samostatne, t.j. po jednom kuse, bude spoplatnený ako samostatný balík.

Dodacia doba je 24 hodín (pri externom sklade od 3-7 prac. dní) a začína plynúť 16. hodinou dňa, kedy bola objednávka potvrdená predávajúcim. Ak by dodacia doba mala skončiť v deň pracovného voľna, končí v rovnakej dobe prvý nasledujúci pracovný deň. Doručenie zásielky je potvrdené podpisom kupujúceho na súpiske rozvozu. Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom zasielateľ (DPD) príjemcovi (kupujúcemu) písomné oznámenie.

DPD Delivery

Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má príjemca možnosť sa do 7 pracovných dní, na základe zanechaného písomného oznámenia, telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom odovzdaní zásielky. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená späť predávajúcemu a tovar stornovaný.

Všetky takto vzniknuté dodatočné náklady spojené s neprevzatím a vrátením tovaru späť predávajúcemu hradí kupujúci.

CENA TOVARU

Cenotvorba tovaru je flexibilná a môže kopírovať aktuálne ceny a trendy tovarov na trhu. Cena tovaru pri objednaní v danom čase je zároveň aj cenou kúpnou. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky v prípade, ak by sa cena tovaru v priebehu objednávacieho procesu prudko zmenila. V takom prípade bude dodávateľ informovať zákazníka o zmene kúpnej ceny telefonicky, alebo e-mailom ešte pred expedíciou tovaru.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci si môže vybrať spôsob platby, ktorý mu najviac vyhovuje.

Na Dobierku - V prípade platby na dobierku kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar pri jeho prevzatí priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti DPD.

Online platba kartou - V prípade online platby kartou kupujúci uhrádza kúpnu cenu za tovar pripojením cez internet vysoko-bezpečnostným rozhraním. Tovar sa expeduje okamžite, debet na karte prebehne až po prevzatí tovaru kupujúcim.

Bankovým prevodom - V prípade platby bankovým prevodom sa tovar expeduje až po pripísaní celej čiastky objednaného tovaru na účet predávajúceho .